5 augustus 2018 5 augustus 2018
Goedemorgen gemeente.
Vandaag is Ds. H. Jonker uit Sexbierum onze voorganger.
Na de dienst is er koffiedrinken hier in de kerk, waarvoor u allen hartelijk wordt uitgenodigd.
Folkje Koster speelt op het orgel.
Volgende week zondag 12 augustus  wordt de dienst verzorgd door
Da. J. van Dijken uit Hallum.
De kerkenraad wenst ons allen een gezegende dienst toe.
Wij beginnen nu eerst met ons oefenlied:  lied 941 vers 1 en 2 en daarna
ons aanvangslied:  lied
 

Dienst van danken en delen
De bloemen gaan vandaag naar:  i.v.m. privacy wordt dit voorgelezen en niet schriftelijk in de mededelingen opgenomen.
Collecte Diaconie is voor:  Stichting De Ondergrondse Kerk
Staat wereldwijd naast vervolgde christenen en roept christenen in Nederland op tot verbondenheid met hen. De Roemeense predikant Richard Wurmbrand is grondlegger van SDOK, hij zat 14 jaar in communistische gevangenissen vanwege zijn geloof in Christus. Na zijn vrijlating reisde hij de wereld over om de stem te zijn van vervolgde christenen. Door zijn getuigenis is het werk van SDOK ontstaan. Gebed voor vervolgde christenen is onmisbaar. Er is daarvoor een app “Bid voor ons” ontwikkeld.
De collecte daar direct achteraan is voor de kerk.

Orde van dienst
Orde voor de dienst op 05  08 2018 in de Protestantse Gemeente
te Rijperkerk, aanvang 09.30 uur, Kleur: groen
voorganger ds. A.J. Jonker                        
Orgelspel
Welkom,
Zingen Oefenlied
Mededelingen
Zingen:  lied 16: 1, 2,
Stil gebed, Groet, Aanvangswoord
Zingen lied 16: 3, 4
Kyriegebed,
Zingen glorialied: lied 303: 1,2,3
Gebed
Lezing: Marcus  7:1-23
Zingen lied 912: 1,2,3,5
Lezing Deuteronomium 10:12-21
Zingen: lied 146c: 1, 3, 5
Verkondiging:
Zingen: lied 686: 1,3
Mededelingen  pastoraat etc
Gebeden
collecte
Zingen: lied 423: 1,2,3
Zegen.(3 x amen)
 
 
terug