2 december 2018 2 december 2018
Goedemorgen gemeente,
Allen van harte welkom, in deze dienst. De eerste zondag van Advent. Waarin Ds. R. van Dam uit Buitenpost zal voor gaan. En Wiep Boersma bespeelt het orgel.
Na de dienst is er koffie drinken in de kerk.
A.s. woensdag, 5 december is er geen stiltedienst, i.v.m. Sinterklaas.
Komende week, ligt ter inzage de begroting van de kerkrentmeesters, bij Rein Smilde. U krijgt de gelegenheid, deze in te zien. Wel graag alvorens een afspraak maken.
Volgende week zondag, 9 december, hoopt Ds. P. Pit voor te gaan, waarin we het Heilig Avondmaal zullen vieren.
Op maandag 10 december, is de feestelijke inwijding van de wenskerstboom, om 19.00 uur bij de Einekoer. Voor info zie T & T. Komende week volgt een uitnodiging met cd, waar wat op geschreven kan worden.

De hemel
raakt de aarde
in de belofte
van een kind
ongeloof
verstening
worden tot
hoop en
vertrouwen
daar
waar de
hemel de aarde raakt

God
kom met Uw geest
open ons hart
om Uw tekens te
verstaan

We beginnen met ons oefenlied Lied 508.
De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In het ziekenhuis opgenomen, mw. D. Haarsma. Adres hangt in de toer.

De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar:
Wie wil de bloemen brengen?
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte die na de gebeden gehouden wordt is voor:
Licht voor kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika.
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met Christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding af te maken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengsten krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.


De collecte voor de kerk is aansluitend aan de collecte voor de diaconie ivm koffiedrinken.

Uitleg bloemstuk
Op deze eerste zondag van de advent horen we
hoe de engel Gabriël aan Zacharias vertelt dat
Elisabeth, zijn vrouw, een zoon zal baren.
Zacharias is met stomheid geslagen.
Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen.
In de basis vorm zien we rode bloemen die verwijzen
naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn.
 
terug