16 december 2018 16 december 2018
Goedemorgen gemeente,
Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
Anja steekt de kaars aan
We steken de kaarsen aan.Op deze derde zondag van de Advent is de kleur ROSE.
Midden in deze donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door.
We horen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth.
De boog in de schikking maakt de verbinding tussen deze twee zichtbaar.

De hemel raakt de aarde
daar waar mensen elkaar ontmoeten
Gods licht zichtbaar wordt
in woorden van zegen
daar raakt de hemel de aarde

God kom met Uw geest
Opdat wij goede woorden spreken


We beginnen met het zingen van het oefenlied 508 vers 1 en 4
Vandaag is Ds. W. de Jong uit  Rinsumageest onze voorganger. Geert Postma bespeelt het orgel.
Volgende week zondag 23 december hoopt Ds. J.van der Mark uit Wolvega  voor te gaan.
De spaardoosjes  Kerk in Actie voor de werkende kinderen in Colombia kunnen 24 en 25 december  worden ingeleverd in de kerk of 1 van de diakenen.
Os aanvangslied is lied 85: 1 en 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloemen
De bloemen van vandaag zijn voor: de heer A. Epema als felicitatie met zijn 84ste verjaardag.
Collecte Diaconie
Licht voor weeskinderen in Oekraïne
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten  was ongezond, de medische zorg was slecht en het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Via het project School van onze Dromen willen we deze kinderen een hoopvolle toekomst geven. De personeelsleden leren hoe ze  liefdevol kunnen omgaan met de kinderen en hun gedrags- en sociale problemen en het gebouw wordt opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor de kinderen.

Graag nog aandacht voor de Actie Schoenmaatjes,  wilt u ook meedoen, inleveren van de dozen kan vandaag nog. Folders hangen bij de poster in de toer.
De collecte voor de kerk is bij de uitgang.

Orde van dienst
Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen
Welkom 
Oefenlied
Zakelijke mededelingen, door ouderling of diaken
Aanvangslied psalm 85: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg aanvangslied 85: 3 en 4.
Gebed om ontferming
Lied 1005: 1, 4 en 5. Zoekend naar licht hier in het duister
Gebed
Lezing OT: Sefanja 3: 14-20
Lied: 176: 1, 2 en 4. Om Sions wil zwijg ik niet stil (lbvK 1973 gezang 34)
Schriftlezing Lucas 3: 7-18
Lied: Lied 456b: 1, 5, 6, 7 en 8. Kwam van Godswege (LbvK 1973 gezang 46)
Preek
Lied 452 Als tussen licht en donker (Tussentijds 129)
Mededelingen over pastoraat en collectes, door ouderling of diaken
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en evt. gezamenlijk Onze Vader
Collecte
Slotlied 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (LbvK 1973 gezang 118)
Heenzending en zegen, afgesloten met driemaal gezongen
 
terug