23 december 2018 23 december 2018
Goedemorgen gemeente,
 Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
We beginnen met het zingen van het oefenlied 508,
Vandaag is Ds. J. van der Mark uit Wolvega onze voorganger. Folkje Koster begeleidt ons op het orgel.
Morgenavond start de kerstnachtdienst bij de wenskerstboom vanaf 20.30 uur. Om 21.00 uur start de dienst in de kerk. Voorganger is Ds. P. Pit.Een jongerenmuziekgroep zorgt voor de muzikale ondersteuning.
Kopij voor T&T kan ingeleverd worden voor vrijdag 28 december 19.00 uur.
Aansteken kaars
We steken 4 kaarsen aan.
Op de 4e zondag van advent horen we over de geboorte van Johannes.
Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig lof lied.
De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening
waarin Zacharius gevangen zat.

De hemel raakt de aarde
Johannes is zijn naam
wegbereider
Om onze voeten
Te kunnen zetten
op de weg van de vrede
daar raakt de hemel de aarde
God
Kom met Uw Geest
Doe Uw stralende licht
Over ons opgaan


De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.
Ons aanvangslied is Lied 19 : 1 en 2
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

Collecte Diaconie
Licht voor vluchtelingenkinderen in Myanmar
In het noordoosten van Myanmar zijn ruim vierduizend Kachin, een christelijke minderheid, op de vlucht geslagen. Hun dorpen zijn in brand gestoken en er zijn gevechten tussen het leger en christelijke rebellen. Daarmee komt hun aantal op 120.000 gevluchte Kachin. Duizenden vluchtelingen zitten klem in de jungle. Ze hebben geen medicijnen en voedsel. Veel van hen zijn gehandicapten, vrouwen en kinderen. Jongeren zien geen toekomst en grijpen naar drugs. Kerk in Actie wil deze kwetsbare groepen ondersteunen en hen een lichtpuntje geven in deze donkere situatie.

De collecte voor de kerk is bij de uitgang.
Orde van Dienst
orgelspel
binnenkomst
oefenlied
mededelingen
intochtslied        psalm 19:1 en 2                                               .
stil gebed
bemoediging en groet
vervolg lied psalm 19:4                                               
gebed
de Wet Exodus 20                                         
lied        158a: 1,2,en 3. De lofzang van Zacharias (Barnard)
gebed
eerste lezing       Jesaja 11:1-10.
lied        psalm 72:1,3,6.
tweede lezing   Lucas 1:26-38.
 lied 157A:1,2,3,4. Mijn ziel maakt groot de Heer (Tussentijds 68)
preek
 lied 442:1,2. Op U mijn Heiland, blijf ik hopen (LbvK 1973 gezang 118)
geloofsbelijdenis gelezen
lied  psalm 27:1,5.
gebeden
gaven
slotlied lied 440:1,3,4. Gaat , stillen in de lande (LbvK 1973 gezang 127)
zegen
orgelspel
 
terug