25 december 2018 25 december 2018
Goedemorgen gemeente
Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten en het Koper Ensemble.
Vandaag is Ds. H. Jonker uit Nieuw-Buinen onze voorganger. Onze samenzang wordt begeleid door het Koper Ensemble.
Volgende week zondag 30 december hoopt Ds. D. de Boer uit Leeuwarden voor te gaan.
31 december om 19.30 uur hoopt ds. G. Wessels uit Stiens voor te gaan.
De spaardoosjes Kerk in Actie voor de werkende kinderen in Colombia kunnen deze week nog worden ingeleverd bij Anja de Jong.
Vandaag vieren we dat Licht van God onder ons is komen wonen, gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking.

De hemel raakt de aarde
Herders gaan op weg
ze zoeken wat engelen vertelden
Ze openen zich voor het Kind van belofte

God
Kom met Uw Geest
Raak ons aan met uw LichtKopij voor Tsjerke en Toer kan tot vrijdag 19.00 uur bij Clazina Reitsma worden ingeleverd
De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.
Het kerststuk gaat naar Audry Stielstra als dank voor haar inspanningen.

Collecte Diaconie
Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon. De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna 5 miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurland als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

De collecte voor de kerk is bij de uitgang.

Orde van dienst
Korps speelt voor de dienst
Zingen voor de dienst: : Hoor de engelen zingen 2x
Moment van stilte
Mededelingen en Aansteken kaars
Zingen aanvangslied: Komt allen tezamen
Groet, aanvangswoord, drempelgebed
Zingen: Stille nacht 2x
Gebed om ontferming
Zingen: Komt verwondert u 3x
Gebed voor de bijbel open gaat
Lezing Jesaja 52: 7-10
Zingen : Daar is uit s’ werelds duistere 3x
Lezing Johannes 1: 1-14
Zingen psalm 98 Zingt een nieuw lied 2x
Verkondiging
Zingen lied 150
Gebeden, stilgebed, onze vader
Tijdens Collecte speelt het korps In Dolci Jubilo nr. 3
Zingen: Nu zijt wellekome
Zegen (3x amen) .
Zingen: Ere zij God .
 
terug