30 december 2018 30 december 2018
Goedemorgen gemeente,
 Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
We beginnen met het zingen van het oefenlied 508, vers 1 en 4.
Vandaag is Ds. D. de Boer uit Leeuwarden onze voorganger. Folkje Koster  zou spelen op het orgel, maar ze is ziek daarom bespeelt Geert Postma het orgel.
De dienst op oudejaarsdag begint morgenavond om half acht, Ds. G. Wessels uit Stiens is de voorganger ook dan bespeelt  Geert Postma het orgel.
Woensdag 2 januari is er stilte uur in de kerk van 19.00 – 20.00 uur.
De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.
Ons aanvangslied is lied 27: 1 en 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloemen worden vermeld in het e-mail bericht.

Collecte Diaconie
De collecte van de Diaconie is voor Stichting Urgente Noden.
Deze Stichting verleent noodhulp aan inwoners van Fryslân die in een urgente financiële noodsituatie verkeren en niet (tijdig) in aanmerking komen voor een wettelijke voorziening.

De collecte voor de kerk is bij de uitgang.


Orde van Dienst
aanvangslied 27: 1, 2
votum en groet
stil gebed
27: 4
gebed om ontferming
glorialied 117D: Laudate omnes gentes (2x)
1e schriftlezing: Jesaja 2: 1-3
176: 1, 5, 6  Het wachtwoord
2e schriftlezing: Lucas 2: 22-39
159A  De lofzang van Simeon (Naastepad)
preek
489: 1, 2 Komt ons in diepe nacht (LbvK 1973 gezang 160)
mededelingen
gebeden
collecte
755  Toch overwint eens de genade (LbvK  gezang 297)
 
terug