3 februari 2019 3 februari 2019
Goedemorgen gemeente,
Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
We beginnen met het zingen van het oefenlied 286.
Vandaag is Ds. R. van der Woude uit Drachten onze voorganger. Wiep Boersma bespeelt het orgel. Na afloop van deze dienst is het koffiedrinken hier in de kerk.
Woensdag 6 februari is er stilte uur in de kerk van 19.00 – 20.00 uur.
Volgende week zondag is er de jaarlijkse kerk-en-school-dienst, Ds. Peter Pit gaat voor. Er is dan pepermuntverkoop door Nynke Reitsma, zie ook T&T voor meer informatie over het thema van de dienst en de reis die Nynke gaat maken.
De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.
Het aanvangslied is lied 894: 1,2, en 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

Collecte Diaconie
Het water staat de Bengalen aan de lippen
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Met de opbrengst van de collecte kunnen we samen met lokale kerken mensen voorbereiden op rampen. Er worden schuilplaatsen gemaakt en evacuatieplannen opgesteld en mensen getraind om gewassen te telen die goed tegen storm en zware regens kunnen. Ook wordt de collecteopbrengst gebruikt om directe noodhulp te bieden.

De collecte voor de kerk is direct achter de collecte van de diaconie, i.v.m. koffiedrinken.

Orde van dienst

WELKOM
OEFENLIED: 286
WELKOM
MEDEDELINGEN
INTOCHTSLIED: 894: 1,2,3 Wanneer ik zoek naar woorden
VOTUM  en GROET
TEKST VAN DE DAG
KYRIEGEBED
                v.            …zo bidden wij U allen samen:
                g.            Kyrie eleison (Russisch)

GLORIALIED  Heilig, heilig, heilig  
GEBED OM DE OPENING VAN HET WOORD
LEZEN VAN DE SCHRIFTEN: Genesis 18: 16-33

ZINGEN: Lied 650: 1,2,3,4 De aarde is vervuld (LbvK 1973 gezang 223)
LEZEN VAN DE SCHRIFTEN: II Kor. 1: 8-11
ZINGEN: Lied 650: 5,6,7
VERKONDIGING
  Maar Abraham bleef staan voor de Heer                                                                                                         
ZINGEN: Lied 919: 1,2,3,4 Gij die alle sterren houdt (LbvK 1973 gezang 483)
MEDEDELINGEN
DIENST VAN DE GEBEDEN
GEZONGEN ONZE VADER: God fan fier en hein, ús Heit
COLLECTE           
LOFLIED VAN HET GAAN: 103c : 1,2,3 Loof de Koning, heel mijn wezen (LbvK 1973 gezang 460)

ZEGEN

 
terug