10 februari 2019 10 februari 2019
Goedemorgen,
Allen van harte welkom in deze schoolkerkdienst, waarin in het bijzonder de leerlingen en het team van de CBS Alpha skoalle.
Ds. Pit zal deze dienst voorgaan.
En volgende week zondag hoopt Da. J. van Dijken voor te gaan.

De kerkenraad wenst u en ons allen een gezegende dienst toe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De uitgangscollecte is voor de kerk.

Welkom door ouderling

We zingen samen: Welkom welkom
 
Welkom, welkom welkom iedereen Doe je met ons mee?
We beginnen zo meteen Welkom, welkom
fijn dat jij er bent Zing gezellig mee
als jij het liedje kent
 Maar eerst nog even dit voor we verder gaan  tellen we tot drie en dan roep jij je naam 1, 2, 3 ... Sorry maar helaas dat ging nog niet zo goed daar komt ‘ie nog een keer nu weet je hoe het moet 1, 2, 3 ...  Welkom, welkom!
Uitleg thema met hulp van Sietske, Damian en Nynke

Eva steekt de kaars aan 

We zingen samen: ‘Dit is een morgen’
Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door. Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het woord.
 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig als toen. Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Gebed door Karst en Hidde
 • De kinderen zingen twee liederen: 
  • Kijk je met me mee?
  • Hoe kijk jij?
 • Rosa leest uit de bijbel: 1 Samuël 16: 1-13 uit Bijbel in gewone taal - Uitleg
  We zingen samen: ‘Handen heb je om te geven’ 
Handen heb je om te geven 
Van je eigen overvloed 
En een hart om te vergeven 
Wat een ander jou misdoet 
 
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
 
Ogen heb je om te zoeken 
Naar wat mensen nog ontbreekt 
En een hart om uit te zeggen 
Wat een ander moed in spreekt 
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
 
Voeten heb je om te lopen
Naar een mens die eenzaam is 
En een hart om waar te maken 
Dat geen mens een eiland is 
 
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
 
 ❖ Ingrid leest uit de bijbel: Lucas 10:29-37 uit Bijbel in gewone taal
Uitbeelden door: Sytze, Meine, Damian, Enna en Wessel
- Uitleg

Filmpje: “God’s bril” 
 • De kinderen zingen twee liederen:
  • Kijken met je ogen
  • Kijk eens uit je doppen
 • Ouderling of diaken noemt wie er in het ziekenhuis liggen of zijn thuisgekomen
 
 • Dankgebed en voorbede door Ciska en Silke
 
 • Interactie
 
 • Collecte (Elise helpt mee)
 
  • Ondertussen kijken we naar een fimpje: “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet”

De collecte is voor “Eigentijdse catechesematerialen”  

Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent in het leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. JOP (Jong Protestant) ontwikkelt materiaal voor catechese met de titel: Overhoop. Alle belangrijke basisthema’s komen aan de orde, zoals de doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten goed aan bij de leefwereld van jongeren. Zo maken ze bijvoorbeeld een instastory over Jakob en organiseren met andere gemeenteleden een maaltijd. 
 

We zingen samen: ‘Kijk eens om je heen’

❖ Zegen (naar de "zegen van Iona")
Voorg.: Zegen, o God,
Allen: de aarde onder onze voeten.
Voorg.: Zegen, o God,
Allen: de weg waarop wij lopen.
Voorg.: Zegen, o God,
Alle: de mensen die we tegenkomen.
Voorg.: Zegen ons met open ogen en een open hart
Allen: om U en onze medemens te zien, Voorg.: Zo zegent de Eeuwige God jullie met zijn bescherming, genade en vrede.
Allen: Amen.
 
 • Collecte bij de uitgang voor de kerkelijke onkosten
 
 • Hidde en Otte delen uit
Wij wensen iedereen een fijne zondag
terug