17 februari 2019 17 februari 2019
Goedemorgen gemeente,
Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
We beginnen met het zingen van het oefenlied 286
Vandaag is Da. J. van Dijken uit Hallum onze predikant. Geert Postma bespeelt het orgel.
Volgende week zondag 24 februari hoopt Da. G. den Dikken uit Drachten voor te gaan. Wij vieren dan Het Heilig Avondmaal.
De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

Collecte Diaconie : Droogte overleven in Ethiopïe
Ethiopïers zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk worden boerengezinnen geholpen om extreme tijden van droogte te overleven. Er worden zaden verstrekt van droogtebestendige gewassen, worden mensen gestimuleerd om te gaan handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomen. Er worden waterbronnen aangelegd en hout besparende oventjes zorgen ervoor dat houtkap tegen wordt gegaan om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt.

De collecte voor de kerk is bij de uitgang.
    
Welkom
 Oefenlied lied 286
Mededelingen
Intredelied lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal
stil gebed
Bemoediging
gebed
Lied 864  vers 1, 2  en  4 Laat ons de Heer lofzingen (LbvK 1973 gezang 409)
Groet
Gebed
Bijbellezing:  Esther 7/8:1-2
Lied 86  vers 1, 3 en 6
Evangelie naar LucasLucas 6: 17-26
Lied 870 vers  1,2 en 8 Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen
Preek
Orgelspel
Lied 763 Ten dage des heils
Dienst van  de  gebeden
Dienst  van  de  gaven(collecte)
Lied  90( staande) vers 1,2  en  8
Wegzending  en Zegenbede
Amen(3x)
 
terug