paasmorgen 21 april 2019 paasmorgen 21 april 2019
Goede morgen gemeente,
“Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.”

Het is Pasen 
een nieuw begin om te    
leven met het hart

                                                           ***
Orgelspel
Allemaal, van harte welkom in deze dienst waarin Ds. Peter Pit voorgaat.
Aan deze dienst wordt meegewerkt door Geert Postma op het orgel en Anke van Gorkum op bugel. Verder door Griet Postma, Anja de Jong, Jan Pieter van der Velde met de schriftlezing en de koster, diakenen, ouderlingen en de bloemschikdames. 

Volgende week, zondag 28 april a.s. hoopt de heer J. de Haan uit Sint Annaparochie hier voor te gaan.
De kerkenraad wenst u en ons allen een gezegende paasdienst toe.Bloemschikking

De vorm van deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien met het hart’. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen. In de flessen staan voorjaarsbloemen en eromheen allerlei bloeiende plantjes die de hartvorm versterken.

“Laat, Heer, ons hart U toebehoren. 
En laat ons door de wereld gaan 
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.”


Het is Pasen
een nieuw begin om te
leven met het hart.


Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte die na de gebeden wordt gehouden is voor: Versterk de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren vaak tot de laagste klasse. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet,cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.
De collecte bij de uitgang is voor de kerk
 
terug