7 juli 2019 7 juli 2019
Goedemorgen gemeente,
We beginnen met het zingen van het oefenlied voor de maand juli, lied 798 alle verzen.
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten. Onze voorganger vanmorgen is  Da. N. van den Briel van Oudeschoot. Folkje Koster bespeelt het orgel. Na afloop van deze dienst is er koffie drinken in de kerk.
Volgende week, zondag 14 juli, hoopt Da. L. Cnossen van Oosterwolde  voor te gaan.
De kerkenraad wenst u en ons allen een gezegende dienst .
Ons aanvangslied is lied 216
                                                           *****
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte is voor: Organisatie: Help mij leven. De Nederlandse Stichting Help Mij Leven ondersteunt in Brazilië al bijna 30 jaar Robert Smits met zijn team voor de opvang van straatkinderen. De reis- en verblijfskosten betaalt ieder zelf. De Nederlands stichting wil geld inzamelen voor de kluswerkzaamheden en activiteiten met de kinderen.    
De collecte voor de kerk komt direct na de collecte voor de diaconie i.v.m. het koffiedrinken in de kerk na afloop van de dienst.  

Orde van dienst

Oefenlied 798

Aanvangslied: Lied 216  Dit is een morgen

Bemoediging / groet /gebed

Zingen: Lied 66: 1 en 7

Kyriegebed

Glorialied: Lied 305 Alle eer en alle glorie (Tussentijds 17)

uitleg thema

Gebed

Schriftlezing: Ps 103

Zingen: Lied 657: 1 en 3 Zolang wij ademhalen (Tussentijds 175)

Lezen: Lucas 13: 1 t/m 9

Zingen: Lied 657: 4

Overdenking

Zingen: Lied 825: 1, 3, 4, 8 en 9 (LbvK 1973 gezang 86)

Collecte

Gebeden

Slotlied: Lied 700, Als de wind die waait met vlagen

Uitzending en zegen
terug