14 juli 2019 14 juli 2019
Mededelingen zondag 14 juli 2019
Goede morgen gemeente.
We beginnen met het zingen van het oefenlied voor de maand juli, lied 798 alle verzen.
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten. Onze voorganger vanmorgen is  Da. L. Cnossen van Oosterwolde. Geert Postma bespeelt het orgel.
Volgende week, zondag 21 juli a.s., hoopt mevr. A. van der Heide van Groningen hier voor te gaan.
De kerkenraad wenst u en ons allen een gezegende dienst toe.
Ons aanvangslied is lied 84: 1 en 6
                                                           *****
Dienst van danken en delen:
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.
De kerkenraad komt op donderdag 18 juli weer bijeen in “De Bron”.
De collecte is voor:
Vakantiepret voor kinderen in armoede. Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met de plaatselijke kerken wil “Kerk in Actie” 5000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier. “Kerk in Actie” zorgt voor een vrolijke tas, bijv. een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt. Meer info: www.kerkinactie.nl/vakantietas

De collecte bij de uitgang is voor de kerk.

Dienst zondag 14 juli 2019 in Ryptsjerk

Welkom
Oefenlied
Intochtslied: Lied 84: 1 en 6
Moment van stilte
Bemoediging en groet
Thema van de dienst
Zingen: Lied 275: 1, 3 en 4
Kyriegebed
Zingen: Lied 304
Gebed van de zondag
Eerste lezing uit de bijbel: Deuteronomium 30: 9-14
Zingen: Lied 316: 1 en 4
Tweede lezing uit de bijbel: Lucas 10: 25-37
Zingen: Lied 973       
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 315
Mededelingen
Dankgebed en voorbeden, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 423        
Zegen
 
terug