4 augustus 2019 4 augustus 2019
Goedemorgen gemeente,
Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
Vandaag is Ds. D. de Boer uit Leeuwarden onze voorganger.
Geert Postma bespeelt het orgel.
Na de dienst is er koffie/thee drinken hier in de kerk.
Iedereen van harte uitgenodigd.
Woensdag 7 augustus is er stilte uur hier in de kerk van 19.00 – 20.00.
Volgende week zondag 11 augustus zal Da. J. van Dijken uit Hallum voorgaan in de dienst.
De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.
Wij beginnen nu eerst met het zingen van ons oefenlied lied 948 Als Gij er zijt. En daarna staande ons intochtslied lied

Collecte Diaconie
School voor doven en slechtzienden in Suriname De Nationale ST. Blindenzorg Suriname is het instituut dat ondersteunt bij de ontwikkeling
van mensen met een visuele beperking en stelt hen in staat zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers in de maatschappij. Wij doen dat met een toegewijd team van professionele medewerkers dat in goede samenwerking met belanghebbenden zich inzet 2 voor kwaliteitsonderwijs, adequate opvang en deskundige begeleiding. Middels goede voorlichting aan de samenleving werken wij aan het bevorderen van de acceptatie en inclusion van de mens met een visuele beperking.
De collecte bij de uitgang is voor de kerk en deze komt direct achter diaconie collecte aan.
-Aanvangslied 217 : 1,2,3 Tussentijds 117 De dag gaat open voor het woord des Heren
-Stil Gebed
-Bemoediging en Groet
-Lied 217 :4,5
-Gebed om ontferming
-Lied 33 : 4,8
-Gebed
- Eerste lezing Prediker 2 : 1-11
-Lied 723 :2 (LbvK 1973 gezang 305) Waar God de Heer zijn schreden zet
-Tweede lezing Lucas 12 : 13-21
-Lied 718 (LbvK 1973 gezang 350) God, die leven
-Verkondiging
-Lied 978 : 1,4 (LvbK 1973 gezang 479) Aan U behoort, o Heer der heren
-Mededelingen
-Gebeden
-Collecte
-Lied 834 (LbvK 1973 gezang 437) Vernieuw gij mij, o eeuwig Licht
-Zegen
 
terug