25 augustus 2019 25 augustus 2019
Goedemorgen gemeente,
Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.

Vandaag zal Da. J. van Doorn uit Tytsjerk voorgaan in de dienst. Wiep Boersma bespeelt het orgel.
Volgende week zondag 1 september zal Da. M. Vroonland uit Leeuwarden     voorgaan in de dienst. Na deze dienst zal er koffiedrinken zijn in de kerk.
De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.
Wij beginnen nu eerst met het zingen van ons oefenlied lied 948 Als Gij er zijt. 
En daarna staande ons intochtslied lied lied 103 1-3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloemen
Er worden bloemen gebracht bij Griet Postma Binnendijk als welkom thuis uit het ziekenhuis.


Collecte Diaconie
Amnesty International
Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen in meer dan 150 landen en gebieden die campagne voeren om een eind te maken aan schendingen van mensenrechten.

De collecte bij de uitgang is voor de kerk.

Orde van dienst
Lied 103: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Lied 103: 5 en 9
Gebed om ontferming
Glorialied: 154B  Heel de schepping, prijs de Heer
Gebed
1e lezing: Jes. 40: 12-14  en 18-20
Lied 943 God gaat zijn ongekende gang (LbvK 1973 gezang 447)
2e lezing: Matth. 13: 24-30
Lied 765  Van het zaad in de akker
Preek + orgelspel
Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht. (Tussentijds 120)
Mededelingen en collecte en gebeden
Slotlied: 978: 1, 2 en 3 De aarde is des Heren
Zegen met aansluitend Lied 978: 4
 
terug