1 september 2019 1 september 2019
Goede morgen gemeente.                                                                                           
Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten. Onze voorganger vanmorgen is  Da. M. Vroonland van Leeuwarden en Folkje Koster bespeelt het orgel.  
Op woensdag 4 augustus a.s. is er van 19.00 – 20.00 uur Stilte-uur in de kerk.   
Volgende week, zondag 8 september a.s. hoopt Ds. C. Boomsma van Drylst  hier voor te gaan.
Na afloop van deze dienst is er met elkaar koffiedrinken in de kerk.
De kerkenraad wenst u en ons allen een gezegende dienst toe.
We beginnen met het zingen van het oefenlied voor de maand september,   lied 817, alle verzen.
                                                           *****
De bloemen gaan als groet van de gemeente en ter bemoediging naar Paul, adres in de kerk afgelezen, wie wil hem de bloemen brengen?
De collecte is voor: Proef de kerk                                                                                      
Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd openstaan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bijv. tijdens de landelijke actie Kerkproeverij. Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan mee doet, is 1 zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om eens een dienst bij te wonen. Om eens te proeven aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk.
De collecte voor de kerk, komt vanwege het koffiedrinken na afloop van de dienst, direct na de collecte voor de diaconie. 

Orde van Dienst
Welkom
Oefenlied 817 O, Christus,bron van lentebloei
Zakelijke mededelingen, door ouderling of diaken
Aanvangslied : lied 217, vers 1 en 2 De dag gaat open voor het woord des Heren (Tussentijds 117)
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg aanvangslied: lied 217, vers 3 en 5
Gebed om ontferming
Lied: Psalm 68, vers 7, 4 en 2
Gebed
Eerste Schriftlezing: Jesaja 61:1-9
We zingen: lied 326, vers 1-3 Van ver, van oudsher aangereikt (Tussentijds 6)
Tweede Schriftlezing: Lucas 4:14-21
We zingen: lied 326, vers 4-6
Preek
Lied 905, vers 1 en 4 Wie zich door God alleen laat leiden
Mededelingen over pastoraat en collectes, door ouderling
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
Collecte
Slotlied: lied 422 Laat de woorden die we hoorden
Heenzending en zegen, afgesloten met driemaal gezongen AMEN

Nog even heel wat anders:

Lezing
Pelgrimsreis naar Rome

Even er tussenuit en de stilte zoeken
Gedachten op een rij zetten
Afstand nemen van iets moeilijks
Nadenken over de toekomst en nieuwe energie opdoen
 
Tijdens een pelgrimsreis ga je grenzen over. Dit kunnen landsgrenzen zijn, maar ook standsgrenzen, landschapsgrenzen, lichamelijke grenzen of geestelijke grenzen. Iedere pelgrim komt tijdens zijn of haar tocht deze grenzen tegen. Je loopt door striemende regen en in brandende zonneschijn. Je ervaart behulpzaamheid en gastvrijheid. De overzichtelijke routine van wandelen, eten en slapen geeft rust.
 
Hurdegaryper Lowie Mossel volbracht een aantal jaren geleden zijn pelgrimsreis van Hurdegaryp naar Rome: een voettocht van ongeveer 2.500 kilometer. Na ruim 4,5 maand liep hij het Sint-Pietersplein te Rome op en sloot hij deze waardevolle periode af. Tijdens deze avond vertelt hij over deze bijzondere ervaring.
 
Van harte welkom!

Woensdag 25 september 2019
20.00 uur, deuren open: 19.45 uur
De Hof, Van Weerden Poelmanstraat 3 Hurdegaryp
€ 6 p.p. incl. koffie/thee
Vooraf aanmelden niet nodig

 
terug