Corona - geen diensten in maart! Corona - geen diensten in maart!
Aan alle kerkenraden van de Classis Fryslân van de Protestantse Kerk in Nederland

Koudum, 12 maart 2020

Geachte kerkenraadsleden en leden van de gemeenten in de Classis Fryslân,

Vandaag heeft de Nederlandse regering een aantal maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen hebben directe gevolgen voor het kerkelijk leven in onze classis. Met deze brief stellen wij u daarvan op de hoogte.

Kerkdiensten met meer dan honderd kerkgangers moeten worden afgelast
Bijeenkomsten in de publieke ruimte met meer dan honderd personen zijn vanaf vandaag tot in ieder geval 31 maart verboden. Dit betekent dat ook kerkdiensten met meer dan honderd kerkgangers moeten worden afgelast.

De Classis ontraadt u kerkdiensten met minder dan 100 kerkgangers
Daarnaast ontraden wij u ook dringend om kerkdiensten met minder dan honderd kerkgangers door te laten gaan. Dit omdat veel oudere gemeenteleden de diensten bezoeken en zij het meest kwetsbaar zijn. Tevens vinden diensten bezocht door minder dan honderd mensen, vaak plaats in kleine kerkgebouwen. Het risico op besmetting is ook daar aanwezig.
U kunt online en via televisie een kerkdienst volgen

Wij geven u in overweging om, als u daar de mogelijkheden toe hebt, in kleine kring in uw kerkgebouw een dienst met bijvoorbeeld uw voorganger en enkele kerkenraadsleden te houden. Deze kunt u dan online met geluid, en waar mogelijk ook met beeld, uitzenden. Op zondag 15 maart zendt de landelijke kerk samen met de EO op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie uit door ds. René de Reuver, scriba van de synode, vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

Rouwdiensten en trouwdiensten zo mogelijk in besloten kring
Wij vragen u rouw- en trouwdiensten zoveel mogelijk in besloten kring te houden. Wellicht kunt u deze via online media uitzenden. Met betrekking tot het condoleren gelden de richtlijnen van het RIVM, waarbij direct lichamelijk contact wordt verboden/sterk afgeraden. Bezoeken aan kwetsbare mensen worden dringend ontraden

De regering vraagt het bezoeken van oudere mensen, mensen met verminderde weerstand en zieken stop te zetten. Wij adviseren daarom gemeentes geen pastorale bezoeken, anders dan in hoge pastorale nood, af te leggen aan kwetsbare mensen. Wel vragen wij u om mensen die dat nodig hebben telefonisch, via de e-mail, of de Whatsapp en andere sociale media pastorale zorg te verlenen.

De Classis vraagt u andere kerkelijke bijeenkomsten die niet noodzakelijk zijn, uit te stellen
Kerkelijke bijeenkomsten waar u meer dan honderd personen verwacht, moet u in ieder geval afzeggen. Wij raden u aan om bijeenkomsten waar u minder dan honderd deelnemers verwacht, en die niet noodzakelijk zijn, uit te stellen. Dit om de verspreiding van het virus niet onnodig een kans te geven. Bij bijeenkomsten die noodzakelijk zijn en die u door laat gaan, moeten mensen volgens de betreffende richtlijnen van het RIVM met neusverkoudheid en/of hoesten, en/of keelpijn, en eventueel koorts thuisblijven.

De catechisatie kan doorgaan zolang de scholen open blijven
De groep kinderen en jongeren is verminderd kwetsbaar voor het virus, daarom heeft de regering vooralsnog besloten om de scholen open te houden. Zolang als de scholen open blijven, kunt u de catechisatie aan kinderen en jongeren door laten gaan.

Volg het corona-advies op de landelijke website van onze kerk
Op de website van de landelijke kerk staat een advies hoe we als kerken kunnen omgaan met het coronavirus in het kerkelijk leven. Dit advies krijgt regelmatig een update. Wij raden u aan dit geregeld te raadplegen. U vindt het advies via de link
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

Als bestuur van onze classis beseffen wij dat velen in verwarring en vrees verkeren. Wij vragen de Heer van onze Kerk om allen te behoeden en te bewaren in deze moeilijke en onzekere tijden. Wij vragen u al de slachtoffers van het coronavirus in uw gebeden te gedenken. Mogen wij gesterkt worden in geloof, hoop en liefde.

Met hartelijke groet, namens het bestuur van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant
 
terug