25 april 2020 25 april 2020
THUISBLIJVEN MET PIT
Zolang de coronamaatregelen duren en we geen kerkdiensten of andere bijeenkomsten kunnen houden, zal ik onder het kopje "Thuisblijven met Pit" via deze nieuwsbrief toch iets van de zondag meegeven.

26 april 2020, de 3e zondag van Pasen met de naam “Misericordia Domini”

De oude christelijke traditie waarbij elke zondag een naam heeft, ontleend aan de Psalm die voor die zondag op het rooster staat, vind ik erg mooi. We leven dan haast in de Psalmen en die bepalen onze (zon)dagen. De liturgische naam voor deze zondag luidt in het Latijn "Misericordias Domini" of in het Nederlands "De barmhartigheid van de Heer" en is ontleend aan een regel uit Psalm 33:

"...van de trouw van de HEER is de aarde vervuld." (Psalm 33:5b) 

In andere vertalingen wordt in plaats van het woord "trouw" het woord "goedertieren" of "barmhartig" gebruikt. Duidelijk is dat het om Gods goedheid gaat.

Door gebruik te maken van een zin uit het liedboek van Israël, de Psalmen, weten we ons verbonden met Israël en worden we gedragen door eeuwenoude liederen en gedachten die de eeuwen hebben getrotseerd. Nog steeds bemoedigen en troosten deze woorden ons. Nog steeds worden mensen erdoor geïnspireerd en uitgedaagd. Zeker bij de naam van deze zondag.

Als we denken dat het coronavirus de aarde vervuld, als we denken dat geld en eigenbelang de aarde vervullen, dan waaien de woorden uit Psalm 33 als een frisse wind in ons gezicht. De trouw van de Heer, zijn barmhartigheid, is hetgene dat de aarde vervuld. Zijn trouw gaat verder dan een ziekte en duurt langer dan een mensenleven. Gods trouw gaat de eeuwen door. 

Een toepasselijk Taizé lied

Een lied uit de oecumenische gemeenschap van Taizé sluit mooi aan bij deze zondag: ‘Misericodias Domini’ te beluisteren door op deze link te klikken (of dubbelklikken):
https://youtu.be/pva71b0fTMM
Tekst: Misericordias Domini in aeternum cantabo
Vertaling: Van uw barmhartigheid zal ik eeuwig blijven zingen.
Deze tekst worden steeds herhaald, maar later zingen diverse stemmen in het Portugees regels uit Psalm 33 over de melodie heen. Die teksten gaan over de lofzang en dat een mens gelukkig wordt als hij of zij God de lof kan zingen.

Wat staat er op de preekkalender voor zondag 26 april 2020?

Lied 33 (Psalm) en als antwoord Lied 640b
Jesaja 43:1-12;
Psalm 116: 10-19
1 Petrus 1:17-23; 
Johannes 21:1-14

Een bijzondere tekst uit Jesaja 43 biedt een mooie gelegenheid om het al mediterend voor jezelf te herhalen totdat de woorden in je eigen hart weerklinken.

"De Heer zegt tegen zijn volk: 
‘Israël, wees niet bang, 
Ik zal je bevrijden. 
Want Ik heb je gemaakt, 
Ik heb je het leven gegeven. 
Ik heb jou je naam gegeven, 
jij bent van mij!" 
(Jesaja 43:1 Bijbel in Gewone Taal)

Ds. Peter Pit

____________________________________________________________________________

MEDEDELINGEN:
De komende woensdagen zal opnieuw klokgelui klinken tussen 19.00 en 19.15.

Stuur eens een kaartje: om te laten merken dat je aan elkaar denkt, kan een kaartje een mooi middel zijn, zomaar aan je buren of aan iemand waarvan je denkt dat die het kan gebruiken.

BEREIKBAARHEID
Voor contact met ds. Peter Pit: op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen ongeveer 13.00 uur -16.00 uur is hij dan bereikbaar op 0512-540984 en e-mail: dspkpit@gmail.com

Als mensen door ziekte geen kans zien boodschappen te doen of een ander klein klusje, kan gebeld worden met Anja de Jong 0511-432067 of jonganja@gmail.com

Voor actuele informatie kijk op onze eigen site: https://ryptsjerk.protestantsekerk.net. Of op de site van de PKN onder het thema coronavirus: https://www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

Zondagmorgen om 10.00 uur zendt Omrop Fryslân de kerkdienst vanuit Franeker. Hieronder is de link voor de liturgie: https://www.omropfryslan.nl/data/files/pressrelease/tsjerketsjinst_2020-04-26.pdf
Op: rtv kanaal 30 wordt elke avond een live dienst vanuit de Kruiskerk Burgum om 19.30 uur.

We hopen/bidden dat we gezond blijven/worden en dat we als gemeenschap de warmte en troost van elkaar mogen ervaren door de Bron van Warmte, Leven en Liefde die in/bij ons is.

Namens het moderamen, Douwine Reitsma, scriba.
 
terug