Zondag 1 aug 2021  om 9.30
Voorganger: ds. J. van Dijken, Hallum
dienst
Ouderling: Tjerk Wiersma, diaken Oane/Attie de Vries
Organist: Geert Postma

terug