zondag 8 augustus 2021 om 9.30

dienst
Voorganger(s): da. J. Baaij, Burgum
Ouderling(en): Tjitske van der Meer, diaken Femmie van der Zee
Organist: Wiep Boersma

terug