zondag 24 oktober 2021  om 9.30
Voorganger: ds. B. Nijendijk, Midlum
dienst
Ouderling: Douwine Reitsma, diaken Anja de Jong
Organist: Geert Postma

terug