woensdag 3 november 2021  om 19.30
Voorganger: ds. L. Westra, Lollum
dankstond in de Einekoer
Ouderling: Tjerk Wiersma, diaken Anja de Jong
Organist: Geert Postma

terug