Dinsdag 24 dec 2019  om 21.00?
Voorganger: ds. P. Pit
Krystnacht yn e loads fan Epema
Ouderling: Douwine Reitsma
Organist: muziekgroep

terug