zondag 18 februari 2024 om 9.30

dienst
Voorganger(s): ds. J.P. Boomsma, IJlst
Ouderling(en): Douwine Reitsma, diaken Anja de Jong
Organist: Folkje Koster

terug