zondag 2 juni 2024 om 9.30

dienst
Voorganger(s): ds. J. Wielenga, Hallum
Ouderling(en): Douwine Reitsma, diaken Oane/Attie de Vries
Organist: Geert Postma

terug